Hoppa till innehåll
Hem » Så jobbar Skribentus med Chatgpt-texter

Så jobbar Skribentus med Chatgpt-texter

Sedan sommaren 2023 erbjuder Skribentus AB chatgpt-texter på beställning. Ett sätt för kunden att pressa priset på både nyheter, artiklar och guider. Ett smidigt alternativ när större mängd text prioriteras och där kvalitén inte måste vara absolut i topp.

På Skribentus är det Oscar Carlström som är Chat-Gpt ansvarig medan Johan Hummelgård ansvarar för struktur och korrektur. Vi låter Oskar svara på frågor kring processen – Från idé till färdig text.

Hur faktagranskas texterna?

En första kontroll genomförs direkt när texten genereras. Här kan uppenbara fel undvikas. Den slutliga faktagranskningen genomförs under korrekturläsningen. Här är goda kunskaper inom ämnet en förutsättning för att säkerställa att allt är rätt och rimligt.

Vad ser du för fördelar och nackdelar?

En stor fördel är att mer text av hög kvalitet kan produceras på kortare tid – förutsatt att det används på rätt sätt. Den främsta nackdelen är nog mindre personlighet i texterna. En risk för det finns om GPT får ansvara för de kreativa besluten i skrivandet, i stället för att bara assistera på ett mer strukturellt plan.

Hur fungerar det rent praktiskt för kunden?

För kunden ska det inte innebära några större skillnader i texterna som levereras. Skillnaden ska i stället märkas i att de kan få mer text för en lägre kostnad. Det går ju snabbare för oss att producera när GPT används som assistent. Det är då rimligt att även kunden gynnas av den tidsbesparingen. Men som jag sa tidigare, behöver man ha personlig touch på hela texten är detta inte rätt väg att välja.

Använder du även chatgpt inom egna projekt?

Ja, jag använder jag mig numera av GPT inom flera olika affiliateprojekt. Ett exempel är Omstartslån.se, där GPT fungerar som en slags assistent. Den får göra utkast på texter, som sedan anpassas till hemsidan och dess syfte. I stort är det att se som en tidssparare och som ett verktyg. Använder man GPT som huvudskribent, snarare än som en assistent, finns det risk att kvaliteten brister och att webbplatsen förlorar karaktär. Kanske snuddar det vid en större fråga om AI som även berör både musik och film.

I musik talas det till exempel om att producentens roll i framtiden mer kan jämföras med kuratorer eller redaktörer, än faktiska skapare. Man väljer helt enkelt ut det som AI skapar, och utmaningen är då att bli bra på att välja rätt. Kanske väntar något liknande för skribenter? Kanske är det redan det vi ser och rentav har börjat med på Skribentus?

Hur ser arbetsprocessen ut för Skribentus från beställning till sluttext?

Processen är ganska enkel. Kunden kommer med en beställning, precis som vanligt. Johan skapar ett ”skelett” med rubriker och underrubriker. Dessa använder jag sedan för att skapa prompts i ChatGPT. Sen är det Johans tur att jobba igen – med att korrekturläsa och färdigställa. Jag använder prompts som syftar till att få GPT att skriva på ett sätt som är i linje med kundens önskemål gällande exempelvis tonalitet och sökordsfrekvens.