Hoppa till innehåll
Hem » Beställ granskade ChatGPT-texter

Beställ granskade ChatGPT-texter

Via Skribentus kan företag beställa ChatGPT-texter som är manuellt granskade och korrigerade. Dessa texter ”skrivs” tillsammans av Johan och Oscar.

OBS – Vi tar enbart emot ChatGPT-beställningar inom de områden vi har mycket god kunskap. Detta eftersom granskning av texterna behöver ske av en kunnig person inom området. Vi kan därmed skriva inom:

  • Musik
  • Appleprodukter
  • Finans

Så här sker processen:

1.    Beställning

Alla beställningar mailas in till Skribentus. Skriv gärna så detaljerat som möjligt gällande exempelvis antal ord, inriktning, rubrik och struktur. Det går även att ge oss ”fria händer” vilket ger oss större kreativ frihet.

2.    Johan skapar struktur

Johan skapar rubriker, frågeställningar och struktur utifrån det angivna ämnet. Nedan visas ett exempel på en text som ska handla om sparkonton.


Sparkonto

Inledning – Skrivs alltid manuellt efteråt

Vad är ett Sparkonto?

Vad är det? Vilka två alternativ finns? Varför är det bra?

För vem?

Svara på frågan vem detta passar för? När det passar? När det inte är bästa alternativet?

Fasträntekonto

Förklara vilka tre faktorer som kännetecknar fasträntekonto. Använd H4  samt minst 100 ord vid varje rubrik. Ha med 1 exempel.

Så mycket sparränta får du

Två räkneexempel som visar hur mycket du får på ett sparkonto

Att tänka på i val av sparkonto

Fem punkter med vardera ca 3 meningar.


3.    ChatGPT jobbar…

Nu tar Oscar över och bygger upp texten utifrån strukturen ovan samt de frågor som nämns. Generellt byggs en text som är cirka 50% längre än vad kunden vill ha. Därmed finns möjlighet att rensa hårt när texten redigeras.

Varför jobbar inte Johan direkt med ChatGPT?  Att be en skribent att jobba med chatGPT är lite som att be en målare att bli maskinoperatör. Oscar har stort intresse för ChatGPT och är den person som lär sig hantera detta verktyg bäst. Johan är bäst på struktur och fakta och lägger därmed fokus där.

4.    Johan korrigerar

Är det texter inom finans kommer Johan att läsa igenom och korrigera texten både grammatiskt och redaktionellt. Det brukar även innebära att vissa delar skrivs om helt och hållet manuellt. Det är detta arbete som tar längst tid i processen.

5.    En nöjd kund oavsett resultat…

Eftersom Skribentus har 100% nöjd-kund-garanti kan vi med säkerhet säga att kunden blir nöjd. Oavsett orsak kan kunden tacka nej till en färdig text och behöver därmed inte betala för den. I detta fall har däremot Skribentus rätten att använda texten inom andra projekt efter eventuellt behov av anonymisering.