Hem » Villkor

Villkor

Detta är de allmänna villkoren vid beställning av content från Skribentus AB. Önskas ändrade villkor behöver kontakt tas med företaget innan beställning.

Fakturering och betalningsvillkor

För återkommande kunder sker fakturering en gång i månaden, i slutet av månaden. För kunder som beställer enbart vid ett enda tillfälle skickas faktura direkt efter slutfört arbete, alternativt i slutet av månaden.

Fakturan har alltid minst 30 dagars betalningstid och skickas ut via Fortnox faktureringssystem. Längre betalningstid går att få efter kontakt med Skribentus.

Villkor kring påminnelser, och medföljande avgifter, nämns på fakturan. Då påminnelser skickas ut automatiskt är det av yttersta vikt att kunden kontaktar Skribentus om längre betalningstid önskas.

Det är kundens ansvar att ha kontroll att fakturan inte hamnar i spam-korg eller liknande. Har arbete utförts under en månad och faktura inte nått beställaren några dagar in på kommande månad bör kontakt tas med Skribentus.

Äganderätt och Copyright

Äganderätten för en text övergår till kunden när kunden antingen har:

  1. Publicerat texten
  2. Godkänt texten skriftligen
  3. Betalat fakturan för gällande text

Vid detta tillfälle avsäger sig Skribentus helt och hållet rätten till texten. Kunden kan därmed ändra den, reproducera den, sprida den eller göra vad som helst med den utan Skribentus tillåtelse. Det är även helt okej att kunden anger på sin hemsida att kunden är författare till texten. Därmed har även kunden ansvar för vad som förmedlas i texten.

Sekretess

Vid publicering får det inte anges att Skribentus är författare till texten, i samband med texten– om inte annat villkorat. Kunden får berätta för tredjepart att Skribentus är författare men vi önskar inte att detta framkommer precis i samband med texten.

Skribentus får inte ange till tredjepart vilka texter på kundens hemsida som Skribentus har producerat. Inte heller får Skribentus ange, till tredjepart, att ett specifikt företag är kund hos Skribentus. Undantag, för att ange vilka kunder Skribentus har, uppstår om kunden har referenstext på Skribentus.se eller anger på sin egen hemsida att Skribentus är leverantör.

Juridiskt ansvar

När äganderätten går över till kunden är det även kunden som bär det juridiska ansvaret för hur den används. Skulle texten publiceras och en stämning sker mot företaget, på grund av denna text, har Skribentus inget juridiskt ansvar för detta. Detta eftersom kunden har godkänt texten och tagit över äganderätten vid betalning och därmed även ansvarar för hur den används.

Kontrollera Copy Paste…

Alla offpagetexter kontrolleras via CopyScape. Då onpagetexter är så specifika genomförs det inte kontroller om inte kunden specifikt har önskat detta.

Är kunden osäker på om ”copy-paste” använts kan konto på CopyScape själv öppnas och kontroll ske för 1 kr per sökning.

Vid önskemål kan Skribentus även ange samtliga källor längst ner i texten, eller länkat direkt i löpande text.

Ångerrätt

Alla texter har 30 dagars ångerrätt. Kunden kan alltså lägga en beställning, få texter levererade och sedan läsa igenom texterna i lugn och ro innan kunden beslutar sig för att köpa dem eller inte. Kunden kan tacka nej till texterna om de inte uppnår den kvalité som önskats. I detta fall har Skribentus äganderätten och kan sälja dem till någon annan kund, med eventuella ändringar så att texten inte längre kan knytas till ursprunglig beställare.

Krav på skribent

Kunden kan ställa krav på en specifik skribent från Skribentus ska utforma texterna. I detta fall får uppdraget inte gå över till någon annan inom, eller utom, Skribentus.

Priser

De priser som anges på hemsidan ska enbart ses som riktpriser. Priset varierar beroende på projektets komplexitet och anges efter offertförfrågan. Vid osäkerhet kring prissättning kan Skribentus erbjuda att en text produceras till ett fast pris varpå prisnivå för kommande texter därefter fastställs. Prisnivåerna kan även justeras löpande.