Hoppa till innehåll
Hem » Villkor

Villkor

Detta är de allmänna villkoren vid beställning av content från Skribentus AB. Önskas ändrade villkor behöver kontakt tas med företaget innan beställning.

Fakturering och betalningsvillkor

För återkommande kunder sker fakturering en gång i månaden, i slutet av månaden. För kunder som beställer enbart vid ett enda tillfälle skickas faktura direkt efter slutfört arbete, alternativt i slutet av månaden.

Fakturan har alltid minst 30 dagars betalningstid och skickas ut via Fortnox faktureringssystem. Längre betalningstid går att få efter kontakt med Skribentus.

Villkor kring påminnelser, och medföljande avgifter, nämns på fakturan. Då påminnelser skickas ut automatiskt är det av yttersta vikt att kunden kontaktar Skribentus om längre betalningstid önskas.

Det är kundens ansvar att ha kontroll att fakturan inte hamnar i spam-korg eller liknande. Har arbete utförts under en månad och faktura inte nått beställaren några dagar in på kommande månad bör kontakt tas med Skribentus.

Äganderätt och Copyright

Äganderätten för en text övergår till kunden när kunden antingen har:

  1. Publicerat texten
  2. Godkänt texten skriftligen
  3. Betalat fakturan för gällande text

Vid detta tillfälle avsäger sig Skribentus helt och hållet rätten till texten. Kunden kan därmed ändra den, reproducera den, sprida den eller göra vad som helst med den utan Skribentus tillåtelse. Det är även helt okej att kunden anger på sin hemsida att kunden är författare till texten. Därmed har även kunden ansvar för vad som förmedlas i texten.

Sekretess

Vid publicering får det inte anges att Skribentus är författare till texten, i samband med texten– om inte annat villkorat. Kunden får berätta för tredjepart att Skribentus är författare men vi önskar inte att detta framkommer precis i samband med texten.

Skribentus får inte ange till tredjepart vilka texter på kundens hemsida som Skribentus har producerat. Inte heller får Skribentus ange, till tredjepart, att ett specifikt företag är kund hos Skribentus. Undantag, för att ange vilka kunder Skribentus har, uppstår om kunden har referenstext på Skribentus.se eller anger på sin egen hemsida att Skribentus är leverantör.

Juridiskt ansvar

När äganderätten går över till kunden är det även kunden som bär det juridiska ansvaret för hur den används. Skulle texten publiceras och en stämning sker mot företaget, på grund av denna text, har Skribentus inget juridiskt ansvar för detta. Detta eftersom kunden har godkänt texten och tagit över äganderätten vid betalning och därmed även ansvarar för hur den används.

Kontrollera Copy Paste…

Alla offpagetexter kontrolleras via CopyScape. Då onpagetexter är så specifika genomförs det inte kontroller om inte kunden specifikt har önskat detta.

Är kunden osäker på om ”copy-paste” använts kan konto på CopyScape själv öppnas och kontroll ske för 1 kr per sökning.

Vid önskemål kan Skribentus även ange samtliga källor längst ner i texten, eller länkat direkt i löpande text.

Ångerrätt

Alla texter har 30 dagars ångerrätt. Kunden kan alltså lägga en beställning, få texter levererade och sedan läsa igenom texterna i lugn och ro innan kunden beslutar sig för att köpa dem eller inte. Kunden kan tacka nej till texterna om de inte uppnår den kvalité som önskats. I detta fall har Skribentus äganderätten och kan sälja dem till någon annan kund, med eventuella ändringar så att texten inte längre kan knytas till ursprunglig beställare.

Krav på skribent

Kunden kan ställa krav på en specifik skribent från Skribentus ska utforma texterna. I detta fall får uppdraget inte gå över till någon annan inom, eller utom, Skribentus.

Priser

De priser som anges på hemsidan ska enbart ses som riktpriser. Priset varierar beroende på projektets komplexitet och anges efter offertförfrågan. Vid osäkerhet kring prissättning kan Skribentus erbjuda att en text produceras till ett fast pris varpå prisnivå för kommande texter därefter fastställs. Prisnivåerna kan även justeras löpande.

Permanenta länkar

Med permanenta länkar menas att länkarna ligger kvar, oförändrade, utan bestämt slutdatum. Målet är att de ska finnas kvar så länge som företaget Skribentus AB finns. Men det finns undantag.

De kan ändras/tas bort om exempelvis:

  • Målsidan försvinner. Då ändrar vi eventuellt till målsidans startsida
  • Domänen blir hackad eller på annat sätt saboterad så att det är mer skada än nytta att den finns kvar. Då kommer den sägas upp.
  • Domänen varit icke aktiv i minst 24 månader och har under denna tid fått mycket svag länkkraft. Med ”icke aktiv” menas att någon ny text inte publicerats, ny länk skapats till/från sidan och att styrkan på sidan anses fallit avsevärt under denna tid. Det har hänt med ca 5-10% av våra domäner under en 14 års period.

Alltid minst 24 månader

Samtliga permanenta länkar ligger minst 24 månader. Skulle de av någon anledning försvinna innan dess kan kunden kräva kompensation med andra länkar. Om länkarna försvinner efter denna period kan inte detta krav inte ställas.

Faktura som bevis på köpt

På fakturor framgår länkurl eller domännamn vid länkanskaffning. Detta som ett bevis på att köp har skett. Skribentus spar även alla fakturor till kunderna. Anser kunden att kunden har rätt till en länk utan att kunna bevisa detta med fakturaunderlag kommer Skribentus att gå igenom samtliga fakturor till kunden. Hittas inte betalning för länken anses den inte vara ägd av kunden. Notera därför datum då länken anskaffades så blir det enklare att kontrollera gällande faktura.

Hyrlänkar

Skribentus åtar sig att höra av sig inför att en hyrlänk ska förlängas. Samtliga hyresperioder är på minst 12 månader.