Priser

Priserna kan variera något beroende på uppdragets storlek, ev. snabb deadline och om texterna ska publiceras eller levereras via mail. Dessa priser används som standard men kontakta mig gärna för en offert vid större uppdrag eller uppdrag som består av flera olika delar. Alla priser är ex.moms.

 

Offpagecontent  – 45 öre per ord. (Ex satellitbyggande där texterna är informerande men inte läses i samma utsträckning som onpage på huvudsidor)

Onpagecontent: 

Produkttexter på produkter där grundtext finns – 75 öre

Svårare onpage – 80 öre

Kortare texter av svårare onpage 1 kr.

Reportage, analyser – 1kr – 1,50 kr

Löpande arbete per timme – 480kr

Översättning –  Translate-it för översättningar.  (Jag har slutat med översättning)

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0