Priser

Priserna kan variera något beroende på uppdragets storlek, ev. snabb deadline och om texterna ska publiceras eller levereras via mail. Dessa priser används som standard men kontakta mig gärna för en offert vid större uppdrag eller uppdrag som består av flera olika delar. Alla priser är ex.moms.

Uppdaterade priser från 1/1-2018

Offpagecontent  – 45 öre per ord. (Ex satellitbyggande där texterna är informerande men inte läses i samma utsträckning som onpage på huvudsidor)

Onpagecontent: 60 öre – 1,50 kr Se exempel nedan

Enkla texter, dvs där skribenten har god kunskap sedan tidigare – 60 öre

Produkttexter på produkter där grundtext finns – 75 öre

Svårare onpage – 80 öre

Kortare texter av svårare onpage 1 kr.

Reportage, analyser – 1kr – 1,50 kr

Löpande arbete per timme – 480kr

Översättning – Vänd er exempelvis till Adekvat.se eller Translate-it för översättningar.  (Jag har slutat med översättning)

Betalning sker via faktura, Payson, Paypal, eller Neteller. Tar även betalt via kryptovaluta.

 

 

Payson
Betala 100 kr

 

VALFRITT BELOPP
Betala