Hoppa till innehåll
Hem » Sektioner får ökad betydelse när Google bättre vill besvara smala sökningar

Sektioner får ökad betydelse när Google bättre vill besvara smala sökningar

Senare under kommande år kommer sökresultaten för engelska Google att förändras, vilket förkunnades i mitten av oktober. Indexeringen kommer i högre grad att ta hänsyn till olika sektioner av en hemsida, en uppdatering som ska göra det enklare att hitta nålen i höstacken, så att säga. Det är dock ingen förändring som sker i själva indexeringsprocessen, utan den stora skillnaden ligger i hur resultaten ska rankas.

Svar på smala sökningar

Tanken med den nya algoritmen är att göra det enklare att hitta svar på smala sökningar. Problemet är, menar Google, att svaren på nischade sökningar kan finnas gömda i mängder av annan information.

Prabhakar Raghavan, på Google, säger såhär:

“Väldigt specifika sökningar kan vara de svåraste att få till, eftersom den enstaka mening som besvarar din fråga kan vara djupt dold på en hemsida. Nyligen har vi gjort ett genombrott i att ranking inte bara indexerar sidor, utan även individuella sektioner (passages) från sidorna.”

Han fortsätter:

“Genom att bättre förstå relevansen i olika sektioner – inte bara sidan i sin helhet – kan vi hitta den ´needle-in-a-haystack information’ som du söker efter.”.

Vidare berättar han att uppdateringen kommer att förbättra sju procent av alla sökningar när den lanseras globalt. För att demonstrera förändringen i ett exempel publicerar han en bild:

Till vänster visas ett resultat från hela sidan, medan det till höger visas en sektion.

Tanken är alltså att Google ska bli bättre att förstå att en sektion kan vara betydligt mer relevant i förhållande till en nischad sökning, snarare än en bredare sida med auktoritet på ämnet som helhet.

Inga direkta förändringar i indexeringen

SearchEngineLand frågade Google om indexeringen nu sker sektionsvis, vilket de svarade nekande på. De indexerar fortfarande hela sidor, men behandlar informationen annorlunda på det sättet att sektionernas innehåll får mer betydelse. Tidigare tittade man på sidan i sin helhet i högre grad.

Skillnaden mot snippets

Det låter lite som snippets. Speciellt när man tittar på hur resultatet presenteras i bilden ovan. Skillnaden är dock snippets visas från hela sidor som Google bedömt som relevanta – inte sektioner.

Vad betyder detta för SEO?

Först och främst bör det kanske understrykas att Google alltså inte indexerar sektioner separat. Däremot har sökmotorn blivit bättre på att fokusera på varje sektions innehåll i sig, för att kunna ge nischade sökningar bättre svar.

Normalt tittar Google på de “större” signalerna som title eller H1:a, till exempel. Givetvis är dessa fortfarande viktiga, men den nya uppdateringen gör Google mer effektivt i att identifiera sidor som har en enstaka sektion som matchar sökarens fråga särskilt väl. Detta även om resten av sidan kanske kan anses mindre relevant.

Vad det betyder i praktiken för SEO finns det (som ju är regel inom sökmotoroptimering) inget klart svar på. Rimligtvis kan det vara så att underrubriker får en större betydelse och att page-title väger lite mindre när det handlar om smala sökningar.

Skribentus tolkning

Min egen tolkning av detta är att det bara förstärker vikten av att bygga texten i ”block”. Jag har i tidigare inlägg (om F-reading) varit inne på att varje underrubrik ”bör stå på egna ben” och rama in en del av ämnet tydligt.
Det blir därmed en mini-artikel i artikeln.

Något som alltså kan premieras ytterligare av Google inom kort.
Om vi utgår från att Google lättare kan skapa sig en bild av vad en smal artikel handlar om, istället för en bred, så bör detta även gälla kring sektioner.
En sektion i en text som är otydlig, bred och ”spretar” i sitt ämne bör, i teorin, ranka sämre än den sektion som verkligen håller sig till ämnet och därmed även håller röda tråden rakt igenom.

Att bygga en text med tydliga underrubriker, strukturerat innehåll och olika budskap under olika rubriker ger en användarvänlig text. En användarvänlig text är en Googlevänlig text.

Så egentligen inte så mycket nytt under solen.