Samarbete med bloggare

Vi samarbetar gärna med bloggare som har kunskaper inom speciella områden. Det kan vara allt från mode och bakning till inredning och foto.

Recensenter – Ni har kunskaperna – vi vill ha recensionerna. I detta fall får du som bloggare produkter att recensera. Är det billigare produkter är det inte ekonomiskt hållbart att ni skickar tillbaka dem efter recensionen är klar. Texten skickas till Skribentus. Recensionerna är alltså inte tänkta att publiceras på er blogg. Ni får självklart publicera variant av recensionen på bloggen men det finns inte något krav i detta. Många bloggare brukar blogga om att de har recensioner på hemsidan xxx. Det är uppskattat men inget krav för att få recensera.

Vi betalar i detta fall inte pengar för publicering på er blogg.

Sponsrat inlägg – Enligt lag måste sponsrade inlägg vara markerade med ”sponsrat av”, ”annons” eller liknande. I ett sponsrat inlägg får Skribentus påverka innehållet i texten. Det är däremot upp till bloggaren att avgöra hur detta sponsrade inlägg ska markeras ut.

Fås pengar, produkter eller annat i utbyte mot publicering av text på en blogg klassas detta som sponsrat inlägg. Får en bloggare produkter för recension (se ovan) eller bara som gåva utan krav på motprestation och därefter väljer att blogga om dem är det inte sponsrat innehåll. Detta eftersom publicering av text/länk sker på eget initiativ.

Läs mer om sponsrade inlägg

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0