Olika sätt att magasinera sina möbler i Stockholm

  • av

Orsakerna till att man behöver magasinera sina möbler är väldigt många och hur man kan lösa det med magasinering varierar även det. För de som har behov av magasinering i Stockholm under kortare eller längre tid rekommenderas följande vägar: 

  1. Hos vänner

Ett nästan gratis sätt. Det enda man behöver betala är väll något som ges som ”tack för lånet av platsen”. Det är fördelen. Nackdelen är att ytan brukar vara starkt begränsad och även tiden man kan ha sakerna där.

  1. Sommarstuga / Förråd

Har man möjligheten att magasinera i sin sommarstuga eller i ett kallförråd är detta också en billig väg att gå. Fördelen är att man har tillgång till sakerna själv oavsett på dygnet man vill komma åt dem. Nackdelarna är främst två. För det första är det få som har larm på förråd eller sommarstugor. Risken för inbrott finns och då sommarstugor inte är belägna centralt har inbrottstjuven ofta god tid på sig. För det andra är det fukten. Det är få som har värme påslaget året runt i sin sommarstuga.

Ska man bara förvara billiga saker som inte är fuktkänsliga är detta ett alternativ. I annat fall bör man söka vidare efter bättre vägar. 

  1. Magasineringsföretag

Visserligen det dyraste alternativet men samtidigt det säkraste och bästa ur förvaringssynpunkt. Man betalar för den yta man använder så det gäller att packetera ordentligt för att hålla nere kostnaden.

Nackdelen är att det är det dyraste alternativet. Fördelarna är säkerheten ur flera perspektiv. För det första har dessa företag inbrottslarm och temperaturlarm vilket gör att man inte behöver vara orolig för stöld eller fuktskada. För det andra är man säker på att det inte kommer blir någon konflikt med de kompisar som man annars skulle ha sakerna hos. För även om man är vän när sakerna lämnar är det inte säkert att vänskapen består.