Hjärthälsan

  • av

I dag är det inte lika ”farligt” att drabbas av en hjärtinfarkt som det var för flera år sedan. En hjärtinfarkt är fortfarande ett mycket allvarligt tillstånd och skall medföra tidigt larm till SOS alarm för transport till sjukhus. Dock har dödligheten minskat tack vare forskningen som bedrivs inom området. Fler människor kan idag räddas och överlever med färre komplikationer än tidigare. HLR-Hjälpen kan hjälpa till med HLR utbildning och material såsom HLR dockor.

Oroväckande är dock de socioekonomiska skillnaderna i hjärthälsa som har kommit fram i en studie gjord i Göteborg. Där har man sett att risken är dubbelt så stor att drabbas av hjärt-kärl sjukdom i ekonomiskt svaga områden jämfört med ekonomiskt mer välbeställda områden. Hjärtinfarkt och stroke är mer vanligt bland de som enbart har grundskoleutbildning än de som har gymnasial utbildning och universitetsutbildning. Även risken att dö av hjärtinfarkt är större för dem med lägre utbildning.

Några fakta från hjärt-lungfondens hjärtrapport 2013:

1.4 miljoner lever idag med hjärt-kärlsjukdom i Sverige.

Kostnaderna för hjärt-kärlsjukdom är 60 miljarder per år. (Stora summor har sparats in med hjälp av forskningen).

Diabetes blir allt vanligare och kan komma att leda till fler insjuknanden i hjärt-kärlsjukdom.

Hjärtforskningen räddar liv, 150000 personer har sedan 30 år räddats tack vare forskningen.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0