Vanliga tillägg till försäkringen till företagsbilen

  • av

Det finns vissa skillnader i avtalen mellan en bilförsäkring till privatperson samt en försäkring för företagsbilen. Den största skillnaden ligger nog på vilka tilläggsförsäkringar som erbjuds. Eftersom företagsbilen är  mindre försäkrad än den privata bilen behövs försäkringen ofta kompletteras med något av de tillägg som förbättrar villkoren.

Hyrbil vid reparation

Ett företag som är i stort behov av sin bil kan förlora tiotusentals kronor om företagsbilen behöver vara inne på lagning flera dagar och man därmed inte har möjligheten att leverera sina produkter. Att teckna hyrbilstillägget är därför mycket vanligt. Med detta tillägg får företagaren stora delar, eller hela, avgiften betald för hyrbil de dagar som företagsbilen måste lagas.   Detta visserligen upp till ett maximalt antal dagar men antalet brukar vara så pass många att man hinner få företagsbilen lagad under denna period.

Egendom

Generellt ersätter inte en företagsbilsförsäkring för stulna saker från bilen. Genom att teckna ”egendom” får företaget även ett skydd för detta i försäkringen.  Det kan även ingå ett visst skydd för dessa stölder i företagsförsäkringen vilket bör kollas upp med försäkringsbolaget.

Transport

De företag som transporterar andra företags (eller privatpersoners) egendom bör definitivt teckna tillägget ”Transport” till sin företagsbilsförsäkring.  Detta ersätter skador eller förslut av gods som ägs av någon annan än företaget. När det gäller transport är det framförallt två punkter man bör tänka på. För det första bör man undersöka om försäkringen även ersätter stöld och skadegörelse på gods som dras på släp och därmed inte ligger direkt i bilen. För det andra bör man kontrollera om det finns krav på viss aktsamhet. När det gäller gods som är extra stöldbegärligt brukar exempelvis försäkringsbolagen ha extra aktsamhetskrav. Det kan vara att chauffören inte får lämna bilen obevakad vilket gör att man måste sova i den och inte kan ta in på hotell under de längre resorna.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0