Olika namn på villaförsäkringen

  • av

Det finns försäkringar som heter exakt lika oavsett vilket försäkringsbolag som tillfrågas. Är det en bil som ska försäkras så heter det bilförsäkring. Några alternativ finns inte. Men så finns det försäkringar där namnen är olika vilket gör det lite svårare att jämföra dem korrekt.  Villaförsäkringen är en av som marknadsförs i lite olika namn.

Dessa olika varianter går vi igenom så du får en översiktlig kunskap om villaförsäkringar.

Villahemförsäkring

Detta namn syftar på att villaförsäkringen även innehåller en hemförsäkringsdel. Hemförsäkringen täcker hus och hem medan villadelen försäkrar byggnaden extra. Att teckna en hem- och villaförsäkring d.v.s. kombinationsalternativet är mycket vanligt. Detta både för att det blir billigare och för att då inte krävs två försäkringar för att ekonomiskt säkerställa hemmet. Så länge man bor i den villa som ska försäkras rekommenderas denna försäkring.

Villaförsäkring

Ordet syftar på att försäkringen är för en villa. Men det som inte framgår är att om det enbart gäller villan eller om det är en hemförsäkring inbakad också. Inte sällan är det nämligen en villaförsäkring med en hemförsäkringsdel också. Detta trots att det inte framgår av namnet. Att kalla försäkringen för villaförsäkring gör det därför osäkert för kunden att veta vad det egentligen handlar om. Är den en försäkring för de som bor i villa eller är det enbart en försäkring för villan?

 Villabyggnadsförsäkring

En villabyggnadsförsäkring ersätter enbart skador på byggnaden. Det är vad ordet berättar vilket gör det mycket tydligt. Har man exempelvis en villa som man inte själv bor i är villabyggnadsförsäkringen ett perfekt val.  Detta kan t.ex. gälla om man hyr ut sin villa. Då har man inte behov av någon hemförsäkring.

Som det visat sig ovan är det olika tydligt beroende på vilket ord som används. Samtidigt är det lite olika försäkringar och vilken man behöver är främst beroende på om man själv ska bo i villan eller

inte. För som alltid när det gäller försäkringar så finns det inte någon orsak till att överförsäkra sig. Så det lönar sig alltid att jämföra. Vad man ska tänka på i det fallet går att läsa om här.