Bara trafikförsäkring? Jämför villkoren ändå

  • av

De som har en bil som är värd väldigt lite kan välja att enbart trafikförsäkra bilen. Visserligen missar man då det stora försäkringsskydd som halv- och helförsäkringen ger men för de som enbart fokuserar på priset är detta den rätta vägen.

Men trots detta val så bör man ändå jämföra bilförsäkringar noggrant eftersom det skiljer en hel del i avtalen mellan försäkringsbolagen gällande trafikförsäkringen. Det är lätt att tro att det är i främst halvförsäkringsavtalet som de större skillnaderna finns men detta är alltså fel.  Förutom priset (som inte brukar skilja speciellt många kronor) är det framförallt självrisken som varierar.

Det finns alltid en självrisk som måste betalas om bilen blir skadad. Visar det sig att det är föraren som är vållande till olyckan kan självrisken vara högre. Försäkringsbolaget IF tar i detta fall ingen extra avgift medan Länsförsäkringar tar 1000kr extra.

Nästa steg man kan titta på är om en extra självrisk tillkommer om föraren är under 24 år. Ibland ligger denna gräns på 25 eller 26 år men tanken är ändå detsamma d.v.s. lägre ålder ger större självrisk. I fallet med IF och Länsförsäkringar så har de samma kostnad d.v.s. 1000kr. Däremot har IF åldersgränsen på 25 medan Länsförsäkringar på 24.

Just när det gäller dessa två försäkringsbolag så är det följande punkt som skiljer dem mest åt kostnadsmässigt. Det gäller självrisk vid vissa brott. Det ska direkt påpekas att detta enbart gäller vid vissa utvalda förseelser och att dessa framgår i försäkringsavtalet.

If kräver då fortfarande en självrisk på 1000kr medan Länsförsäkringar 4450. En skillnad på 3450kr.

Vad trafikförsäkringen ersätter är alltså nästintill lika mellan olika försäkringsbolag. Priset kan skilja någon tia per år men det är på avtalen gällande självrisken som de stora skillnaderna går att hitta. Det är alltså dessa punkter som man bör jämföra när man vill ha den allra billigaste och bästa bilförsäkringen. I alla fall om man nöjer sig med trafikförsäkring.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0