Att räkna ut effektiv ränta på sms-lån

  • av

När räntesatserna presenteras på bankernas hemsidor är det alltid den årliga räntesatsen som visas. Är räntan 5% och en person tar ett lån på 100.000kr kommer alltså personen att behöva betala 5000kr i ränta per år. Den enda extra kostnaden som skulle kunna tillkomma är uppläggningsavgiften på lånet som kan vara några hundringar. Många gånger går det att förhandla bort denna avgift om lånet är stort. Det är därmed enkelt och tydligt vad man som konsument kommer att få betala.  Men det samma kan tyvärr inte sägas om sms lån.

Den ränta+avgift man betalar per år kallas även för effektiv ränta vilket är ett begrepp som införts för att det ska vara lättare att jämföra olika låneinstitut.  Orsaken är att de som lånar ut mycket små belopp exempelvis genom sms-lån uppger ränta på kortare perioder. Om man tar ett lån på 1000kr och har en återbetalningstid på 3 månader uppges räntan på dessa tre månader. Denna är inte sällan kring 20%.

Det kan upplevas som ett lockande lån att få låna 1000kr och behöva betala tillbaka 1200kr. Det är visserligen 20% mer men samtidigt handlar det endast om 200kr som är själva avgiften.  Men de som räknar ut den effektiva räntan ser att detta är ett mycket dåligt lån för konsumenten. Dessa 20% är nämligen uträknat på tre månader (ett kvartal). Eftersom ett år har fyra kvartal blir summan som skulle betalats på ett år 1000*1,2*1,2*1,2*1,2=2073. Lägg därtill en uppläggningsavgift på kanske 150kr så blir den totala summan som ska betalas tillbaka 2223.

Den effektiva räntan i detta fall blir alltså ca 120% vilket ska jämföras med bankens 5%.

Sammantaget

För att räkna ut den effektiva räntan tas samtliga utgifter så som uppläggningsavgift, aviavgift m.m och adderas ihop med räntekostnaden.  Den totala summan divideras med det ursprungliga lånebeloppet. I detta fall hade är alltså 1223/1000=1,22 = 122procent.

122% eller 5%….