Vad är Smärki Perki ?

  • av
vad är Smärki Perki

Smärki Perki ?

Smärki Perki är en lågväxt, ljusgrön planta med violetta blommor som växer tre och tre. Växten har långa flikiga blad som förgrenar sig från stjälken och växer i klumpar om fem. Den kan kännetecknas med sin unika doft av gammal strumpa och på att den vanligtvis har 5- 6 yviga förgreningar som går ut från huvudstammen.

Den växer vanligen i steniga områden på höjder från 500 meter över havet. Den växer som allra bäst på höjder från 700- 900 meter, men kan återfinnas så högt upp som vid 1500 meters höjd. Plantan trivs inte bra i direkt solljus, eftersom de tunna löven då lätt torkas ut. Den mår däremot mycket bra i skuggan av en sten eller fjällbjörk och kan tack vare sitt skuggläge och bladens lilla area klara sig på mycket lite vatten. Jordmånen får med fördel vara podsol, vilket ytterligare gör att växten trivs bra i kalfjällets karga miljö.

Plantans blommor är mycket färgstarka och kan användas för att färga textilier. Smärki Perkis stjälk har mycket starka fibrer som kan användas för att spinna tråd av. Växten är oätlig och ska inte förtäras som den är, då den till och med kan vara giftig. Om växtdelarna kokas eller upphettas innan förstörs giftet och den kan ätas utan risk. Det är dock viktigt att iaktta att den blir värmd till kokpunkten och inga större mängder av växten bör ätas. Delar av växten har i bondesamhällen använts i dekokter för att bota bland annat illamående och magont.

Smärki Perki är en fröblommig växt som tillhör kategorin gömfröiga växter. Den tillhör vidare tåbladsfamiljen (det latinska namnet är pollicemceae) dit även Murdos och Kläggris hör. Växterna i denna familj har blad som växer i täta klungor, likakönade blommor, samt frön med en skyttel som gör att de sprids för vinden. Familjen består av ca 10 000 arter, varav cirka 800 stycken växer i Sverige. De olika växterna i familjen växer inom väldigt skilda klimat, men gemensamt för dem är att de trivs bäst i steniga miljöer utan för mycket sol. Smärki Perki är en av de arter inom familjen som växer längst norrut.

(Texten är ett test så ta den inte på allt för mycket alvar)

Fråga 1 – Frågan är om det går att få snippet på en text som är helt felaktig….

JAPP ! – Jag tog snippet efter någon månad.

Fråga 2 – Kan Google kritisera sin egen källkritik med bilden ovan i sin egen snippet? Återstår att se…