browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Stötfångarens funktion och uppkomst

Posted by on augusti 20, 2014

Stötfångaren är en väldigt viktig del som ska skydda bilens kaross vid en kollision. På de allra flesta personbilar finns de idag både framtill och baktill. Förr gjordes de i metall för att så långt som möjligt undvika skador på fordonskroppen vid en krock, men numera görs de i frigolit och plast eller liknande material för att minska skador på oskyddade trafikanter. Stötfångaren är en del av bilens deformationszon, något som utvecklades på 50-talet för att ge efter vid kollision så att detta förlopp blir mer utdraget i tid. Detta ska förhoppningsvis leda till mindre skador.

Den första moderna stötfångaren kom först i slutet av 1970-talet då bolaget SIMCA för första gången använde stötfångare i plast som var integrerade i fordonet. De var nästan alltid svarta. Spridningen gick mycket snabbt bland biltillverkarna i Europa. Bilexporten till USA ökade under denna tid och i och med det kunde även spridningen av stötfångare ske över större delar av världen. Beroende på landet de hade tillverkats i så var det vissa skillnader, men de var nästan alltid producerade i krom och aluminium, inte plast.

Under senare delen av 80-talet blev konstruktionen mer komplicerad, botten på stötfångaren hade som funktion att minska luftflödet under karossen och det fanns särskilda uttag och luckor där man kunde montera dimljus och blinkers. Modet ändrades även det under årens gång och man började måla stötfångaren i samma färg som karossen.

En viktig skillnad som uppkom var att man började använda andra material, en blandning av glasfiber och termoplast som skulle tåla eventuella deformeringar bättre.

Dagens moderna stötfångare skiljer sig mest i formen från dessa, de är numera ett enkelt tillägg till bilen och man kan byta dessa delar relativt enkelt jämfört med förr.

FEBI BILSTEIN är ett företag som erbjuder diverse olika stötfångare till ditt fordon. De är ett oberoende företag som startades 1944. De har ett enormt utbud och är kända för sitt rimliga pris.

Comments are closed.