browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nyheter

NYNYHETEREn hemsida eller blogg upplevs aldrig nyare än dess senaste inlägg eller sida. Ett sätt som gör sidan uppdaterad både för läsarna och för Googles sökmotorer är att ha ett löpande nyhetsflöde. Det kan vara presentationer på nya produkter och liknande men lika gärna nyheter om tester, lagar och annat som kan vara till nytta för läsaren inför köpet.

Fördelen med nyheter är framförallt två. För det första ser Google att sidan uppdateras vilket är viktigt ur SEO-synpunkt. För det andra stannar besökaren kvar längre om de läser en intressant nyhet på sidan, vilket ökar försäljnings- eller reklamintäkter.

Skribentus erbjuder nyhetsrapportering samt publicering av dessa flera gånger per vecka.