browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Container, Junkbag eller Junktruck?

Posted by on augusti 19, 2014

Idag finns det flera sätt att ta bort skräp efter exempelvis en renovering eller att man sågat ner buskar och träd i trädgården. Många väljer att anlita företag som specialiserat sig på just skräphantering. Bland dessa företag finns bland annat Junkbusters.se vilka erbjuder hanteringen av avfallet på olika sätt. Vilken väg man bör välja beror på vilka behov man har.

Container – Att hyra en container har sina fördelar i att man får iväg mängder av skräp på en och samma gång. Företaget kör ut containern och man hyr den sedan per dygn. När man sedan vill ha den bortkörd ringer man företaget igen och de hämtar upp containern. Alternativt bestämmer man redan från början hur många dagar man behöver ha den. Nackdelen är att man betalar per dygn vid containerhyra. Vill man vara lite mer flexibel är Junkbag ett alternativ.

Junkbag – En junkbag är som en extremt stor IKEA-kasse. De finns i olika storlekar. Allt från ca 200 liter till knappt 2000liter. Man köper dessa säckar hos exempelvis Junkbuster.se och sedan äger man dem. Det betyder att man inte behöver betala någon hyra för de dagar man har de hemma och fyller de med skräp. När man sedan vill få de bortforslade ringer man företaget så hämtar de säckarna. Nackdelen med detta, i motsats mot att hyra container, är att man inte får med lika mycket skräp.

Junktruck – Detta innebär att ett företag kommer ut med en lastbil och hjälper till med att lassa den med det som ska slängas bort. Därefter kör de direkt och slänger det på en återvinningsstation. Fördelen är att man får hjälp med packningen av skräpet samt att det går extra snabbt. Men detta är det dyraste alternativet. Vilken som är billigast av junkbags och att hyra container beror lite på hur mycket skräp man har på gården.

Comments are closed.