browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Affiliateföretag friad av ARN

Posted by on april 7, 2017

I senaste numret av Råd & Rön tar de upp en händelse med en familj som bokade ett hotellrum via Bookings.com. Enligt bilder och den information som fanns på Bookings skulle det vara ett ”lugnt och fint hotell” men när familjen kom fram till hotellet visade det sig att det var allt annat än lugnt. Det pågick en ombyggnation så varje morgon fick de vakna av hårda hammarslag som sedan fortsatte fram till sex på kvällen.

Familjen valde att klaga hos hotellpersonalen och fick därefter nya rum. Men det hjälpte inte mycket. De valde därefter att klaga hos Bookings eftersom det var där de bokade hotellet och hävdade att de ville ha 1500kr i ersättning. Detta eftersom det inte stod något om ombyggnation på deras sida.

Men Bookings ville inte betala ut någon ersättning eftersom ”de anser att de bara är en plattform på nätet för bokning av hotellrum och att hotellet ansvarar för annonsen”. Detta är även något som ARN ställer sig bakom. De säger att Bookings inte gjort något fel som förmedlingstjänst och att familjen avtalat kring hotellvistelsen med hotellet direkt.

Även om Bookings strävar efter att ha uppdaterad information så ligger alltså inte ansvaret på dem utan på hotellet.

Comments are closed.